Vejledning for patienter med tandskader

Hurtig og korrekt behandling af tandskader er en vigtig forudsætning for et tilfredsstillende behandlingsresultat. På denne side finder du nyttige instruktioner i hvad du gør, hvis uheldet er ude.

Første hjælp

• Hvis en blivende tand slås helt ud af munden, skylles eventuelt snavs forsigtigt af under rindende vand. Hold kun på kronen – roden må ikke berøres.

• Hvis det er muligt, sættes tanden på plads i tandhullet med et let fingertryk. Mælketænder skal ikke sættes på plads i kæben igen.

• Hvis det ikke er muligt at sætte tanden på plads i tandhullet, bør den opbevares i munden (kinden).

• Hvis det ikke er muligt at opbevare tanden i munden (fx fordi den tilskadekomne er bevidstløs eller hvis det drejer sig om et lille barn) kan tanden opbevares i mælk under transporten til behandlingsstedet.

• Tandskader bør altid tilses af en tandlæge snarest muligt. Hvis der er tale om alvorligere tandskader, kan man også kontakte skadestuen.

 

Skader på mælketænder

Små børn slår ofte deres mælketænder. Skaderne rammer typisk fortænderne, især i overkæben, og ofte går det også ud over læben, gummerne, og/eller mundens slimhinder.

Tandskaderne kan bestå i at tanden slås løs. Tanden kan også være skubbet ind i kæben, knækket eller være slået helt ud af munden. Tandskader kan være meget smertefulde, og bør altid tilses af en tandlæge så hurtigt som muligt.

Mælketænder, der er slået helt ud
Hvis en mælketand er slået helt ud af munden, bør tandlægen kontaktes hurtigst muligt. Forsøg ikke at sætte mælketænder på plads i tandhullet igen.

Mælketænder, der er løsnet eller slået ud af deres normale stilling
Hvis en eller flere mælketænder er løsnet eller slået ud af deres normale stilling (fremad, indad, sidelæns eller op i kæben), kontakt da altid tandlægen. Forsøg ikke at rette tænderne på plads igen, da det kan forværre skaden yderligere.


I visse tilfælde kan det blive nødvendigt at fjerne mælketanden for at sikre normal udvikling af den blivende tand. Hvis den skadede mælketand ikke generer den blivende tandkim, der ligger i meget tæt forbindelse med mælketandens rod, vil man normalt vente på, at den løsnede tand vokser fast igen. Dette sker som regel i løbet af 2-3 uger.
I denne periode er det vigtigt, at skåne tanden mest muligt og undgå hårde fødeemner, men kosten behøver ikke at være flydende.
Brug af sut bør ligeledes begrænses så meget, som det er praktisk muligt.


Mælketænder, der er skubbet ind i kæben, vil i de fleste tilfælde vokse frem igen i løbet af 3-8 uger.
I enkelte tilfælde kan der opstå rodbetændelse som følge af en tandskade. Symptomerne på rodbetændelse er smerter samt kraftig hævelse og rødme omkring den beskadigede tand. Hvis der opstår mistanke om infektion er det vigtigt at søge hurtig behandling, så infektionen ikke breder sig til de blivende tænder.

Brud på tandkronen
Behandlingen af brud på tandkronen afhænger af hvor alvorlig skaden er. I alle tilfælde bør skaden tilses af en tandlæge.