Det er vores mål:

- at tilbyde vore patienter en optimal behandling, som også den enkelte patient finder rigtig.

- at arbejde efter de nyeste, men veldokumenterede behandlingsprincipper.

- at udvikle og kvalitetssikre klinikkens behandlingsmetoder og funktioner.

- at være flere tandlæger og tandplejere, der arbejder sammen.

- at udvikle og fastholde medarbejdere med høj grad af faglige og menneskelige kvalifikationer.

- at alle medarbejdere ajourfører sine kvalifikationer gennem løbende træning og efteruddannelse.

- at tilstræbe, at alle medarbejdere, gennem ansvarsfordeling føler sig motiverede og værdifulde

- at sikre god trivsel på arbejdspladsen.